środa, 3 października 2018

Tło polityczno-historyczne powstania Biblioteki MWRiOP. Cz 4

Po zapoznaniu się z prezentowanymi w poprzednich postach źródłami informacji pokusiliśmy się o ustalenie najważniejszych wydarzeń i dat związanych z historią Biblioteki MWRiOP. Nasze propozycje prezentujemy poniżej: 

 

1. Akt 5 listopada 1916 r.  

 

 Zob. Wikipedia

 

Źródło: Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ustanowienie Tymczasowej Rady Stanu w Królestwie Polskim     

 

Zob. Wikipedia 

 

Źródło: Wikipedia

 

3. Wybory Wydziału Wykonawczego TRS i powołanie Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego na Dyrektora Referatu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (23 stycznia 1917 r.). 

 

 Zob. Wikipedia 

 

Źródło: Wikipedia

 

4. Uchwalenie regulaminu Rady Stanu i utworzenie departamentów.    

 

Zob. Wikipedia 

  

5. Powołanie Komisji Przyjściowej TRS (25 sierpnia 1917r.)

 

 Zob. Wikipedia 

  

6. Przejęcie przez KPTRS szkolnictwa (1 października 1917 r.).

 

Zob.  Władze szkolne w latach 1917/18-1937/38. Zbiór ustaw, dekretów, rozporządzeń, okólników i zarządzeń, dotyczących ustroju i organizacji władz szkolnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Źródło: Władze szkolne...

 

7. 13 grudnia 1917 r. KPTRS przekazuje Departamenty Prezydentowi Ministrów Janowi Kucharzewskiemu.

 

Zob. Wikipedia 

 

8. Antoni Ponikowski Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego   

 

Zob. Wikipedia i Konarski Kazimierz, Dzieje szkolnictwa w b. Królestwie Kongresowem 1915-1918, Kraków, skł. gł. Książnica Polska w Warszawie, 1923, s. [255]-259.

 

Źródło: Wikipedia

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza